Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH

---------------------------

Số 01/PLTTBYT/HAA/2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 25 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HÀ ANH ANH

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0105153268

Địa chỉ: Số nhà 10/12 ngõ 143 đường Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0438461532 Fax: 

Email: hoangthao10021990@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: LÊ THANH HÀ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011903127   ngày cấp: 03/08/2010   nơi cấp: HÀ NỘI

Điện thoại cố định: 0917511335   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: LÊ THANH HÀ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011903127   ngày cấp: 03/08/2010   nơi cấp: HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 193 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    LÊ THANH HÀ
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số