Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NHẬT MINH

---------------------------

Số 002/HNM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NHẬT MINH

Mã số thuế: 0305308769

Địa chỉ: 105 Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thị Thanh Quang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024263471   ngày cấp: 22/02/2005   nơi cấp: Công An, TP.HCM

Điện thoại cố định: 0917472949   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Thị Hựu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025567811   ngày cấp: 22/03/2012   nơi cấp: Công An, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

(2) Họ và tên: Phan Ngọc Quỳnh Uyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024189805   ngày cấp: 18/11/2003   nơi cấp: Công An, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro
2Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro
3Hóa chất xét nghiệm cho hệ thống máy Elisa
4Hóa chất Xét nghiệm Elisa
5Máy xét nghiệm Elisa
6RIDA LINE Helicobacter IgA
7RIDA LINE Helicobacter IgG
8SeraSpot ANA -12 IgG
9SeraSpot ANA -17 IgG
10SeraSpot Vaskulitis-3 IgG
11SeraSpot HepAk-7 IgG
12T3
13T4
14TSH
15T-Uptake
16Free T3
17Free T4
18NEO-TSH
19G6PD (Quantitative)
20AFP
21CEA
22CA 19-9
23CA 125
24Ferritin
25IgE
26Fasciola hepatica IgG
27H.pylori IgA (Quantitative)
28H.pylori IgG (Quantitative)
29H.pylori IgM
30Hydatid cyst (Echinococcus IgG)
31Forsure HCV Ab rapid test (serum/plasma), strip format
32Forsure H.pylori Ab rapid test (serum/plasma), cassette format
33Forsure Dengue NS1 rapid test (Whole blood), cassette format
34Forsure Dengue Combo NS1 – IgG/IgM rapid test (Whole blood), cassette format
35Forsure HBsAg rapid test (serum/plasma), strip format
36Forsure H.pylori Ag rapid test (stool), cassette format
37Forsure Malaria pf/pv rapid test (Whole blood), cassette format
38Forsure CRP Latex kit
39Forsure ASO Latex Kit
40Forsure RF Latex Kit
41Forsure Toxo Latex Kit
42Forsure SLE Latex kit
43Forsure SLE Latex kit
44Forsure RPR Carbon Antigen kit
45Forsure TPHA Kit
46Forsure Anti - A Monoclonal Reagent (1/256)
47Forsure Anti - B Monoclonal Reagent (1/256)
48Forsure Anti - AB Monoclonal Reagent (1/256)
49Forsure Anti – D IgG/IgM Blend Reagent (1/64)
50Forsure Bovine Albumin 30%
51Forsure Anti – Human Globulin (Titer 1/256)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)