Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH

---------------------------

Số 01/08/17 CBĐĐKKD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ SONG KHÁNH

Mã số thuế: 0312986684

Địa chỉ: 315/17 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q.3, TP HCM, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HÀ THỊ LIÊN CHI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024227183   ngày cấp: 14/03/2014   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0913232710   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: PHẠM MINH TRỰC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025605553   ngày cấp: 03/04/2012   nơi cấp: TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Khác

(2) Họ và tên: HÀ THỊ LIÊN CHI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024227183   ngày cấp: 14/03/2014   nơi cấp: TP. HCM

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(3) Họ và tên: NGUYỄN HỮU TUẤN ANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 191595139   ngày cấp: 25/04/2002   nơi cấp: Thừa Thiên - huế

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hóa chất xét nghiệm
2Sinh phẩm y tế
3Máy móc, thiết bị, vật tư y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)