Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ ĐÔNG

---------------------------

Số HD-CB 02

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 02 tháng 10 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ ĐÔNG

Mã số thuế: 0102485265

Địa chỉ: Khu tập thể Xí nghiệp xây dựng 4, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Quang Khuê

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111582643   ngày cấp: 10/02/2012   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0983904568   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Lê Kim

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082008420   ngày cấp: 27/05/2015   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(2) Họ và tên: Lê Nhật

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001078005566   ngày cấp: 15/06/2015   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Sinh học

(3) Họ và tên: Lê Mạnh Quỳnh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111309303   ngày cấp: 09/05/2009   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)