Hồ sơ đã công bố

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ

---------------------------

Số 01/2017/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 05 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0310043130

Địa chỉ: 300A NGUYỆN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 13, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0916100509 Fax: 

Email: trungtamtuvantbyt@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hứa Phú Doãn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020806888   ngày cấp: 14/08/2002   nơi cấp: Công an Tp. HCM

Điện thoại cố định: 0942838324   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: HỨA PHÚ DOÃN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020806888   ngày cấp: 14/02/2002   nơi cấp: CÔNG AN TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    HỨA PHÚ DOÃN
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số