Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA

---------------------------

Số 08/TG-ĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 28 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA

Mã số thuế: 0101929711

Địa chỉ: Số 3K4, Ngõ 43 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất:

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 7K22, ngõ 63, đường Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02439904189    Fax:

Email: haibang@trinhgia.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trịnh Hải Bằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001068018209   ngày cấp: 03/12/2019   nơi cấp: Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0982196299   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Máy xông khí dung 10000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

  Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn.
   Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


    Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

    1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

    3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

    Người đại diện hợp pháp của cơ sở

    Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)