Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM

---------------------------

Số 01.22-ĐĐKMB/MG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 06 năm 2023

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312949234

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Etown Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Anders Peter Eyde Pentz Moeller

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211671881   ngày cấp: 18/11/2019   nơi cấp: Tổng LSQ Đan Mạch tại TPHCM

Điện thoại cố định: 028 39333188   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Trần Sỹ Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024495335   ngày cấp: 11/02/2016   nơi cấp: CA TPHCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Nguyễn Phú Phong

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 311840561   ngày cấp: 20/09/2014   nơi cấp: CA Tiền Giang

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(3) Họ và tên: Nguyễn Khuê

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 051086000148   ngày cấp: 26/06/2017   nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy xét nghiệm đông máu
2Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật liệu hỗ trợ khác dùng trên máy xét nghiệm đông máu
3Vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, phần mềm dùng trên máy xét nghiệm đông máu
4Máy đo ngưng tập tiểu cầu
5Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật liệu hỗ trợ khác dùng trên máy đo ngưng tập tiểu cầu
6Vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, phần mềm dùng trên máy đo ngưng tập tiểu cầu
7Máy xét nghiệm điện di
8Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật liệu hỗ trợ khác dùng trên máy xét nghiệm điện di
9Vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, phần mềm dùng trên máy xét nghiệm điện di
10Máy xét nghiệm sinh hóa
11Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát, vật liệu hỗ trợ khác dùng trên máy xét nghiệm sinh hóa
12Vật tư tiêu hao, linh phụ kiện, điện cực, phần mềm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa
13Hệ thống máy siêu âm và phụ kiện
14Hệ thống X quang chẩn đoán, X quang nhũ ảnh, tấm thu nhận ảnh X Quang và phụ kiện
15Các trang thiết bị y tế loại B, C , D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)