Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC

---------------------------

Số 285/VB-LVT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 02 tháng 08 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC

Mã số thuế: 2500413312

Địa chỉ: Lô 8-CN18, khu công nghiệp Khai Quang, Phường Khai Quang, Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Quang Đạt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025069000080   ngày cấp: 27/01/2016   nơi cấp: CSĐKQL cư trú & DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0462654488   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Vũ Hồng Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038091003408   ngày cấp: 16/11/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

(2) Họ và tên: Lê Minh Phước

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 212736528   ngày cấp: 01/02/2016   nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dung dịch tẩy rửa, làm sạch và khử khuẩn dụng cụ y tế
2Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
3Thuốc thử định danh API và hóa chất đi kèm
4Thuốc thử làm kháng sinh đồ thủ công ATB
5Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK
6Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm phân tích miễn dịch
7Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho máy nhuộm Gram- Previ color gram
8Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho máy cấy máu BacT/Alert
9Thuốc thử làm kháng sinh đồ xác định giá trị MIC
10Thuốc thử nhuộm lao theo máy Rail Stainer
11Thuốc thử pha sẵn, thuốc thử đông khô
12Thuốc thử nhuộm Gram dùng thủ công
13Thuốc thử xử lý mẫu đờm
14Thuốc thử phát hiện vi sinh vật
15Thuốc thử sinh học phân tử phát hiện đa tác nhân dùng cho máy Filmarray
16Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ
17Máy cấy máu
18Máy nhuộm Gram tự động
19Máy xét nghiệm phân tích miễn dịch
20Máy PCR lồng đa mồi
21Máy nhuộm lao tự động
22Sinh phẩm chẩn đoán In vitro
23Thuốc thử xét nghiệm dị ứng
24Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch
25Thuốc thử xét nghiệm truyền nhiễm
26Kháng huyết thanh xét định tuýp vi sinh vật
27Test nhanh
28Thuốc thử định danh API và hóa chất đi kèm
29Thuốc thử làm kháng sinh đồ thủ công ATB
30Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ VITEK
31Thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm soát và phụ kiện dùng cho máy xét nghiệm phân tích miễn dịch

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Vĩnh Phúc nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)