Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC THỊNH

---------------------------

Số: 01/2022/PHUCTHINH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hưng Yên , ngày 06 tháng 06 năm 2022

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hưng Yên

1. Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 0901118712

Địa chỉ trụ sở: Khu tập thể địa chất A, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ sản xuất Khu tập thể địa chất A, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0375999666    Fax:

Email: doxuancuong.hy.org@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐỖ XUÂN CƯỜNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 033089001002   ngày cấp: 01/05/2021   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0375999666   Điện thoại di động:

3. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Nước muối sinh lý1 000 000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo quy định.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)