CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI

---------------------------

Số 06/HMEC/2021

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 05 tháng 02 năm 2021

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0104395063

Địa chỉ: Số 2/10/167, ngõ 521, Trương Định, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định : 0435765666 Fax:  0435765775

Email: huongmtt@hmec.vn

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ĐỖ THỊ GẮNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011767531   ngày cấp: 30/06/2010   nơi cấp: HÀ NỘI

Điện thoại cố định: 0435765666   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:

Tên trang thiết bị y tế: Phim X-quang y tế

Chủng loại/Mã sản phẩm: CEADENT DI

Quy cách đóng gói (nếu có):

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A

Tên cơ sở sản xuất: Agfa N.V.

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Septestraat 27, 2640 Mortsel

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: Agfa N.V.

Địa chỉ chủ sở hữu: Septestraat 27, 2640 Mortsel

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:


Công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)