CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG

---------------------------

Số 112-CV/MK.2017

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HÌNH ẢNH SÔNG MÊ KÔNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0303264259

Địa chỉ: 8 LÝ NAM ĐẾ, Phường 07, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định : 0839561876 Fax:  0839561879

Email: info@mekongriver.vn

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: HÀ CHÍ TÂM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023006148   ngày cấp: 20/10/2015   nơi cấp: CA TP.HCM

Điện thoại cố định: 0903848127   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:

Tên trang thiết bị y tế: Phim X-quang y tế

Chủng loại/Mã sản phẩm: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói (nếu có): Hộp / 125 tờ

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: Carestream Health, Inc

Địa chỉ chủ sở hữu: 150 Verona Street, Rochester, New York 14608 USA

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:


Công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)