CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ

---------------------------

Số 0089-0617/VBCB-HTM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 23 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ

Mã số thuế: 0303093187

Địa chỉ: 725/2 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ - 436A/119 Đường 3/2 - Phường 12 - Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TÔ ÁNH LOAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024145312   ngày cấp: 20/08/2013   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 838634532   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: TÔ ÁNH LOAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024145312   ngày cấp: 20/08/2013   nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(2) Họ và tên: TRẦN VŨ DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023822821   ngày cấp: 06/10/2008   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

(3) Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI KHÁNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022628169   ngày cấp: 15/06/2007   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

(4) Họ và tên: LÊ THỊ NHÃ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 197154910   ngày cấp: 24/04/2012   nơi cấp: CA Quảng Trị

Trình độ chuyên môn: Sinh học

(5) Họ và tên: TƯỞNG PHÙNG SANG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025328446   ngày cấp: 24/06/2010   nơi cấp: CA Tp. Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(6) Họ và tên: NGUYỄN CHÍ DŨNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 271705141   ngày cấp: 04/12/2009   nơi cấp: Đồng Nai

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Vật tư tiêu hao (Sản xuất, nhập khẩu và phân phối)
2Sinh phẩm chẩn đoán (Nhập Khẩu và Phân phối)
3Máy thử xét nghiệm (Phân phối)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)