CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN

---------------------------

Số 21/HC-XNK

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 26 tháng 06 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHƯƠNG NHÂN

Mã số thuế: 0305715041

Địa chỉ: 16 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Hữu Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024808353   ngày cấp: 25/06/2015   nơi cấp: CA Tp.HCM

Điện thoại cố định: 0908722899   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Phạm Văn Giàu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285165150   ngày cấp: 12/06/2012   nơi cấp: CA Tỉnh Bình Phước

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(2) Họ và tên: Vũ Minh Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 164493609   ngày cấp: 19/02/2014   nơi cấp: CA Ninh Bình

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(3) Họ và tên: Trần Nguyên Khoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024818856   ngày cấp: 03/06/2017   nơi cấp: CA Tp.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(4) Họ và tên: Nguyễn Xuân Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 212250415   ngày cấp: 23/05/2005   nơi cấp: CA Tỉnh Quảng Ngãi

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(5) Họ và tên: Nguyễn Nhựt Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 352139207   ngày cấp: 04/08/2014   nơi cấp: CA tỉnh An Giang

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(6) Họ và tên: Lương Minh quang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 371566344   ngày cấp: 19/06/2015   nơi cấp: CA tỉnh Kiên Giang

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

(7) Họ và tên: Võ Thái Hòa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 240814860   ngày cấp: 04/07/2012   nơi cấp: CA tỉnh Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Vật lý kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Máy xét nghiệm HbA1c tự động và linh / phụ kiện
2Hóa chất xét nghiệm HbA1c
3Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)