CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN

---------------------------

Số 01/2018/KA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 01 tháng 02 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN

Mã số thuế: 3702446707

Địa chỉ: C9/5A Khu Phố Bình Thuận II, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ KHÁNH AN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thửa đất số 2160, tờ bản đồ số 70, khu phố Đông Tác, Phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0903964865    Fax:

Email: khautrangkhanhan@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LƯU THÁI QUAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211739290   ngày cấp: 04/02/2009   nơi cấp: CÔNG AN BÌNH ĐỊNH

Điện thoại cố định: 0903964865   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN HỮU THỊNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 215311392   ngày cấp: 10/09/2009   nơi cấp: CA BÌNH ĐỊNH

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 30  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ 15000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)