CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KJ VINA

---------------------------

Số 01/20/CBTCA-KJVINA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 27 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KJ VINA

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 2300856571

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định : 02228520386 Fax: 

Email: kjvietnam2020@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: KIM BANSEOK

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M86901936   ngày cấp: 28/12/2015   nơi cấp: Bộ ngoại giao Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 02228520386   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:

Tên trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn KJ Mask

Chủng loại/Mã sản phẩm: KJVINA.01

Quy cách đóng gói (nếu có): Hộp, bịch

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KJ VINA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Km 19, đường 32, xã ĐỨc Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KJ VINA

Địa chỉ chủ sở hữu: Cụm Công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:


Công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Thông báo cho Sở Y tế Bắc Ninh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)