CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

---------------------------

Số 35/CV-NMUSM/2019

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 25 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0312041033

Địa chỉ: Lô I - 4b - 1.3, đường N3, khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định : 02873044888 Fax:  02873043888

Email: info@usm.com.vn

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Võ Xuân Bội Lâm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 051169000083   ngày cấp: 21/10/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0933568688   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:

Tên trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế sử dụng một lần UCHIKO (UCHIKO Disposable Medical Mask)

Chủng loại/Mã sản phẩm: Khẩu trang y tế 3 lớp sử dụng một lần UCHIKO ; Khẩu trang y tế 4 lớp sử dụng một lần UCHIKO/UCK-03100000 , UCK-03200000 , UCK-03300000 , UCK-04110000 , UCK-04120000 , UCK-04320000 , UCK-04330000 , UCK-04240000

Quy cách đóng gói (nếu có): 10 CÁI/ 1 BAO HOẶC 50 CÁI/1 HỘP

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần Nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô I – 4b – 1.3, đường N3, khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Nhà máy trang thiết bị y tế USM Healthcare

Địa chỉ chủ sở hữu: Lô I – 4b – 1.3, đường N3, khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:


Công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)