Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NATBIOCARE

---------------------------

Số 01/CBĐKSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 25 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NATBIOCARE

Mã số thuế: 0601195963

Địa chỉ: Số 356 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NATBIOCARE

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 356 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0796010999    Fax:

Email: duocnatbiocare@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Bùi Hữu Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012121465   ngày cấp: 13/12/2012   nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0796010999   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Bùi Hữu Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012121465   ngày cấp: 13/12/2012   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế80000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)