VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

---------------------------

Số 2607/CV-VTTB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 26 tháng 07 năm 2018

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 102010000073833

Địa chỉ: Số 40 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định : 38523065 Fax:  38523065

Email: qlkhdt.nimec@gmail.com

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Lê Thanh Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013179332   ngày cấp: 09/04/2009   nơi cấp: Hà Nội

Điện thoại cố định: 38523065   Điện thoại di động:

3. Trang thiết bị y tế thuộc loại A:

Tên trang thiết bị y tế: Bộ dụng cụ rửa mũi

Chủng loại/Mã sản phẩm: Nimec Refresh

Quy cách đóng gói (nếu có):

Loại trang thiết bị y tế: TTBYT Loại A

Tên cơ sở sản xuất: Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 40 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

4. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

Địa chỉ chủ sở hữu: Số 40 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

5. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Tên cơ sở: Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế

Địa chỉ: Số 40 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 02438523065   Điện thoại di động:


Công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng hồ sơ đã công bố.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)