Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

---------------------------

Số 01CBPL/2017QD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 07 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUANG DƯƠNG

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0306310369

Địa chỉ: 105 Đường 320-Bông Sao, Phường 05, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0839823445 Fax:  0839823446

Email: import@qdmedical.vn Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ...

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: ...   ngày cấp: //   nơi cấp: ...

Điện thoại cố định: ...   Điện thoại di động:

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nông Thị Bích Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025312224   ngày cấp: 21/05/2010   nơi cấp: CA. TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 228 tháng.


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế.
    Nông Thị Bích Hương
    Văn bằng.
    Chứng chỉ.


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số