Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU

---------------------------

Số 0117AC/VBCB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 16 tháng 01 năm 2017

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU

Mã số thuế: 0101215869

Địa chỉ: Số 9, Lô 11A, Phố Trung Hòa, Khu ĐTM Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đào Đình Khôi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012414937   ngày cấp: 03/07/2010   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Điện thoại cố định: 0437832446   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Đào Đình Khôi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012414937   ngày cấp: 03/07/2010   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: Nguyễn Quang Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151120379   ngày cấp: 24/08/1989   nơi cấp: Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(3) Họ và tên: Nguyễn Thị Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013148360   ngày cấp: 23/04/2011   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược tá

(4) Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Vân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 151356139   ngày cấp: 01/04/1998   nơi cấp: Công an Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ trung cấp

(5) Họ và tên: Dương Ngọc Minh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010297540   ngày cấp: 28/11/2005   nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế không xâm nhập
2Trang thiết bị y tế không xâm nhập
3Trang thiết bị y tế chủ động
4Trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro
5Trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro
6Trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)