STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
1 Dung dịch xịt mũi họng 04-2022/QC-OP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH/VIET NAM 220003149/PCBA-HN Đang công khai
05/12/2022

2 Dung dịch xịt mũi họng 05-2022/QC-OP CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH/VIET NAM 220003308/PCBA-HN Đang công khai
05/12/2022

3 BỘ DỤNG CỤ THỬ RỤNG TRỨNG EVELINE 02/CKQC/2022-TMSC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TMSC VIỆT NAM Theo phụ lục 220000849/PCBB-HN Đang công khai
05/12/2022

4 Dung dịch xịt mũi họng 1205/CKQQ-ONEST CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ONEST PHARMA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH/VIET NAM 220003308/PCBA-HN Đang công khai
05/12/2022

5 Máy thở không xâm nhập 237/2022/VB-MKAC Công ty cổ phần Meiko Automation CÔNG TY CỔ PHẦN MEIKO AUTOMATION/VIET NAM 220002925/PCBB-HN Đang công khai
05/12/2022

6 Máy đo huyết áp tâm thu ngón chân 05/QC/AN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC ATYS MEDICAL/FRANCE 220001547/PCBB-HN Đang công khai
10/10/2022

7 Máy siêu âm doppler mạch cầm tay 04/QC/AN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC ATYS MEDICAL/FRANCE 220000869/PCBB-HN Đang công khai
10/10/2022

8 Máy đo điện cơ 07/QC/AN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC SIGMA Medizin-Technik GmbH/GERMANY 220003478/PCBB-HN Đang công khai
22/11/2022

9 Máy đo điện não đồ 06/QC/AN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Sigma Medizin-Technik GmbH/GERMANY 220003477/PCBB-HN Đang công khai
22/11/2022

10 Máy đo cung lượng tim 02/QC/AN CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC ATYS MEDICAL/FRANCE 220002624/PCBB-HN Đang công khai
08/10/2022