STT Tên trang thiết bị y tế Số văn bản công khai
hình thức và nội dung
quảng cáo
Đơn vị công khai Hãng , nước sản xuất Số lưu hành Trạng thái Thao tác
1 XỊT XƯƠNG KHỚP 01-2023/VBQCTBYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ VẬT TƯ Y TẾ LH CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC DƯỢC PHẨM BIOPRO/VIET NAM 220002631/PCBA-HCM Đang công khai
21/03/2023

2 Nước súc miệng 05QC/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CELAMED VIỆT NAM/VIET NAM 220000095/PCBA-HN Đang công khai
29/03/2023

3 Nước mắt nhân tạo 02/2023/CB-VĐ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VIỄN ĐÔNG Theo phụ lục 220000069/PCBB-HCM Đang công khai
29/03/2023

4 Nước mắt nhân tạo 01/2023/CB-VĐ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ VIỄN ĐÔNG Theo phụ lục 220000069/PCBB-HCM Đang công khai
29/03/2023

5 Chế phẩm Serum chăm sóc mụn, trứng cá 01/TTQ/THL CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh/VIET NAM 230000190/PCBA-HN Đang công khai
29/03/2023

6 Chế phẩm Serum chăm sóc vết thương 02/TTQC/THL CÔNG TY TNHH TÂN HÀ LAN Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh/VIET NAM 220003026/PCBA-HN Đang công khai
29/03/2023

7 Hệ thống máy siêu âm 3003/2023/CB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG NGỌC Theo phụ lục 230000551/PCBB-HN Đang công khai
29/03/2023

8 Hệ thống máy siêu âm 2903/2023/CB-HN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ HỒNG NGỌC Theo phụ lục 0109988363 Đang công khai
29/03/2023

9 Bộ chỉnh nha và phụ kiện, vật tư đi kèm 2803/2023/INVISALIGN-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 190000533/PCBA-HCM Đang công khai
28/03/2023

10 Bộ chỉnh nha và phụ kiện, vật tư đi kèm 2803/2023/INVISALIGN-QCTTBYT CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM Theo phụ lục 190000533/PCBA-HCM Đang công khai
28/03/2023