Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: vuttbctyt@moh.gov.vn
Điện thoại: (+84) 62 732 272