STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị xóa mụn cóc EndWarts FREEZE Oystershell NV / Bỉ Oystershell NV / Bỉ Điều trị mụn cóc ở bàn tay, cánh tay và bàn chân Quy tắc 9, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B