STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nón con sâu Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam Sử dụng viền chun cố định hết phần tóc 4 TTBYT Loại A
2 Khẩu trang than hoạt tính Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam - Chống bụi, chống vi khuẩn, chống hóa chất - Được sử dụng ở Nhà máy, Nhà xưởng, Phòng thí nghiệm, Bệnh viện, Xây dựng, Cuộc sống hằng ngày,... 4 TTBYT Loại A
3 Khẩu trang y tế 3 lớp Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam - Chống bụi, chống vi khuẩn, chống hóa chất - Được sử dụng ở Nhà máy, Nhà xưởng, Phòng thí nghiệm, Bệnh viện, Xây dựng, Cuộc sống hằng ngày,... 4 TTBYT Loại A
4 Khẩu trang y tế 4 lớp Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam - Chống bụi, chống vi khuẩn, chống hóa chất - Được sử dụng ở Nhà máy, Nhà xưởng, Phòng thí nghiệm, Bệnh viện, Xây dựng, Cuộc sống hằng ngày,... 4 TTBYT Loại A
5 Áo choàng phẫu thuật vải SMS Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam Ngăn ngừa vi khuẩn từ nhân viên y tế lây lan vào vùng phẫu thuật và ngược lại trong các trường hợp phẫu thuật 4 TTBYT Loại A
6 Áo choàng phẫu thuật vải PP Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam Ngăn ngừa vi khuẩn từ nhân viên y tế lây lan vào vùng phẫu thuật và ngược lại trong các trường hợp phẫu thuật. 4 TTBYT Loại A
7 Găng tay cao su Latex khám bệnh có bột Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam Chuyên được dùng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm, phòng thí nghiệm, một số ngành công nghiệp nhẹ,… 4 TTBYT Loại A
8 Găng tay cao su Latex khám bệnh không bột Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam Chuyên được dùng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm, phòng thí nghiệm, một số ngành công nghiệp nhẹ,… 4 TTBYT Loại A
9 Găng tay cao su tổng hợp Nitrile Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam Chuyên được dùng trong lĩnh vực y tế, thực phẩm, phòng thí nghiệm, một số ngành công nghiệp nhẹ,… 4 TTBYT Loại A
10 Bao chân y tế Không có Leboo Healthcare Products Limited- Trung Quốc Công ty TNHH Thương Mại và Công Nghệ Vinatoken- Việt Nam Sử dụng viền chun của bao chân ôm sát vào cổ chân 4 TTBYT Loại A