STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép tiệt trùng (Dẹt) FL75200; FL10200; FL15200; FL20200; FL25200; FL30200; FL35200; PMS TIBBİ CİHAZLAR TEKNOLOJSİ SAN. VE TİC. A.Ş.. PMS TIBBİ CİHAZLAR TEKNOLOJSİ SAN. VE TİC. A.Ş.. Dùng đóng gói để tiệt khuẩn các dụng cu, vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế đảm bảo vô khuẩn các dụng cụ khám chữa bệnh, dụng cụ phẫu thuật. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi ép tiệt trùng (TYVEK) TY 7570; TY 1070; TY1570; TY2070; TY2570; TY3070; TY3570; PMS TIBBİ CİHAZLAR TEKNOLOJSİ SAN. VE TİC. A.Ş.. PMS TIBBİ CİHAZLAR TEKNOLOJSİ SAN. VE TİC. A.Ş.. Dùng đóng gói để tiệt khuẩn các dụng cu, vật tư tiêu hao cho các cơ sở y tế đảm bảo vô khuẩn các dụng cụ khám chữa bệnh, dụng cụ phẫu thuật. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A