STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100001 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02-12023/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/05/2023

100002 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 08/2023/PLĐKLH Đã thu hồi
23/08/2023

100003 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 08/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

100004 Qủa lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 113/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

100005 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

100006 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

100007 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

100008 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

100009 Quả lọc máu Polysulfone dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 883/180000028/ PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha Còn hiệu lực
08/04/2020

100010 Quả lọc máu Polysulfone dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 792/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y tế An Pha Còn hiệu lực
02/06/2021