STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100011 Que thấm hút dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁCH QUANG 0212/KQPL-BQ Còn hiệu lực
06/12/2022

100012 Que thấm hút dịch (Absorbent stick) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

100013 QUE THẤM HÚT DỊCH LASIK TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ KỸ THUẬT SÀI GÒN 25012024-CVPL/SG Còn hiệu lực
25/01/2024

100014 Que thấm hút dịch Lasik (Lasik Spear) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02270717/170000045/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Y khoa Việt Mỹ Còn hiệu lực
22/03/2021

100015 Que thăm phần mềm trong nội soi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 11/DA-CMD-BPL Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
04/07/2019

100016 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190730 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
20/09/2019

100017 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210110 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
26/02/2021

100018 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 913/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
05/08/2021

100019 Que thăm phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 209/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/12/2022

100020 Que thông dẫn đường ống nội khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 02/PLTBYT/TTC-IMC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Đã thu hồi
18/07/2019