STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100021 Quả lọc thận nhân tạo RENAK CTA (Hollow Fiber Dialyzer RENAK CTA) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 400-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/02/2022

100022 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –2,7m2 High flux Purema dialyzers for high volume hemodiafiltration TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020

100023 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –High flux Purema dialyzers TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020

100024 Quả lọc thận nhân tạo Smartflux –Low flux Purema dialyzers TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM IPP Còn hiệu lực
27/08/2020

100025 Quả lọc thận nhân tạo sợi Polysulfone TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 69/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
09/01/2020

100026 Quả lọc thận nhân tạo WEGO TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CAO NASTECH 002/PL-NASTECH Còn hiệu lực
07/04/2022

100027 Quả lọc thận nhân tạo Xevonta TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 67/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/06/2019

100028 Quả lọc thận Polyflux 14L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Đã thu hồi
19/03/2020

100029 Quả lọc thận Polyflux 14L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Còn hiệu lực
19/03/2020

100030 Quả lọc thận Polyflux 170H TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908/170000074/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Đã thu hồi
19/03/2020