STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100041 Quả lọc tách huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 375/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

100042 Quả lọc tách huyết tương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 420/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
30/06/2023

100043 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0003/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

100044 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100045 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100046 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100047 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100048 Quả lọc thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 984/170000077/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2019

100049 Quả lọc thận TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3066 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Thái Sơn Đã thu hồi
19/12/2019

100050 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Đã thu hồi
29/02/2020