STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100071 Polyester Abrasive Discs + Universal Polishers-RA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 008-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
24/03/2020

100072 Port phẫu thuật nội soi sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 99/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
23/02/2021

100073 Port phẫu thuật nội soi sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 101-2022/PL-PT Còn hiệu lực
02/08/2022

100074 Portable Ultrasonic Nebulizer (Máy xông khí dung siêu âm) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 77 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
16/03/2020

100075 Portable Ultrasonic Nebulizer (Máy xông khí dung và linh kiện, phụ kiện thay thế) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDICON 62PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
17/09/2019

100076 POST TREATMENT GEL INNOFUSION TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CZ PHARMA PL/04/07/23/CZ Còn hiệu lực
29/07/2023

100077 Potassium 1x25 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

100078 Potassium 1x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

100079 Potassium 3x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

100080 Potassium 3x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019