STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100081 Potassium BR 1x40 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019

100082 POVIDINE 10% TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 16.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC VINH Còn hiệu lực
04/12/2019

100083 POVIDON ( Dung dịch dung ngoài ) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 004-EIMI/2020/170000141/PCBPL-BYT Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Quang Minh Còn hiệu lực
15/05/2020

100084 POVIDON IODIN 10 % TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 68.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẤU Y TẾ DOMESCO Còn hiệu lực
28/05/2020

100085 POVIDONE 10% MNL; POVIDONE 1% MNL TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MED NOVALIFE 08/2023/ PLTTBYT- MED Còn hiệu lực
08/07/2023

100086 Povidone iodine 10% TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 951/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VINLAB Còn hiệu lực
12/12/2019

100087 POWER CUBE BODY TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 070722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

100088 POYA CLUTION TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 267-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH XNK Cuộc Sống Tươi Đẹp Còn hiệu lực
25/06/2019

100089 PP Burtteryfly Stopper TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 299-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed Còn hiệu lực
14/04/2020

100090 PP port TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 288-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed Còn hiệu lực
07/09/2020