STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100131 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

100132 Quả lọc máu Polysulfone dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 883/180000028/ PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế An Pha Còn hiệu lực
08/04/2020

100133 Quả lọc máu Polysulfone dùng cho thận nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 792/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Y tế An Pha Còn hiệu lực
02/06/2021

100134 Quả lọc máu rút nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 021.23/PL-TVME Còn hiệu lực
10/08/2023

100135 Quả lọc máu rút nước kèm dây dẫn/Quả lọc máu rút nước TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 240201.01-CV/PL Còn hiệu lực
02/02/2024

100136 Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 454/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Đã thu hồi
13/01/2020

100137 Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 454/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2020

100138 Quả lọc máu tách huyết tương kèm hệ thống dây dẫn sử dụng cho máy lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 427/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
07/07/2023

100139 Quả lọc máu và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1302 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/08/2020

100140 Quả lọc máu – vật tư dùng trong chạy thận nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 39IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019