STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100151 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100152 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100153 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100154 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
20/09/2019

100155 Quả lọc thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 984/170000077/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIX VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/11/2019

100156 Quả lọc thận TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3066 PL Công Ty TNHH Công Nghệ Y Tế Thái Sơn Đã thu hồi
19/12/2019

100157 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1908 /170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Baxter Việt Nam Healthcare Đã thu hồi
29/02/2020

100158 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 176/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC MINH Còn hiệu lực
02/03/2020

100159 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 205/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC MINH Còn hiệu lực
06/03/2020

100160 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 12/MED0120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/03/2020