STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100221 Sản phẩm bôi ngoài da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 582/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG QUEEN DIAMOND DIOPHACO Còn hiệu lực
19/08/2021

100222 Sản phẩm bôi trơn âm đạo và hỗ trợ thụ thai - Conceive Plus 8X4G Application TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 022-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Ánh Sáng Châu Á Còn hiệu lực
05/02/2020

100223 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 795/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
02/11/2019

100224 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1962/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
04/01/2021

100225 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210570-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

100226 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210571-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

100227 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210577-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

100228 Sản phẩm chắn tia X TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SANG THU 111/2023/ST Còn hiệu lực
20/11/2023

100229 Sản phẩm chì bảo vệ dùng trong X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 17-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2023

100230 Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 45 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA Còn hiệu lực
17/09/2019