STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100241 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM 02/2022/PL-GSV Còn hiệu lực
22/12/2022

100242 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLD STAR 01/2023/PL-GOLDSTAR Còn hiệu lực
03/04/2023

100243 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN Y DƯỢC MEDICALIFE VIỆT NAM 03/2023/PL-MEDICA Còn hiệu lực
12/05/2023

100244 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DIAMOND BEAUTY 01/2023/PL-DIAMON Còn hiệu lực
19/07/2023

100245 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ BIBITA 02/2023PL-BBT Còn hiệu lực
24/07/2023

100246 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỨC TRỊ 01/PLTBYT-ĐT Còn hiệu lực
25/07/2023

100247 SẢN PHẨM DÙNG NGOÀI TTBYT Loại A VIỆN NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN 01:2023/ PL- Y DƯỢC HỌC CT Còn hiệu lực
27/11/2023

100248 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PTTM DƯỢC PHẨM AN PHÁT 01/2023/PL-AP Còn hiệu lực
09/01/2024

100249 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ACENT - ĐỨC 01:2024/ PL- ACT Còn hiệu lực
28/02/2024

100250 Sản phẩm dùng ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ SACOPHAR 07/2024/PL-SACOPHAR Còn hiệu lực
27/03/2024