STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100261 Sanitizer surfaces S1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

100262 Sanitizer surfaces S1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060722/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2022

100263 Sáp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 43/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

100264 Sáp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 39/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
25/06/2019

100265 Sáp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 121/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
26/01/2021

100266 Sáp cầm máu TRUWAX TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 10/2023/BPL-MTS Còn hiệu lực
04/04/2023

100267 Sáp cầm máu cho xương Unowax Bone Wax các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 039 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT Đã thu hồi
12/10/2022

100268 Sáp cầm máu dùng cho xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-279-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
20/06/2019

100269 Sáp cầm máu tiệt trùng dùng cho xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-239-2022 Còn hiệu lực
14/09/2022

100270 Sáp cầm máu Unowax Bone Wax các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 034 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Đã thu hồi
17/07/2019