STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100331 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 795/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
02/11/2019

100332 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1962/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
04/01/2021

100333 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210570-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

100334 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210571-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

100335 Sản phẩm cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210577-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
01/08/2021

100336 Sản phẩm chắn tia X TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SANG THU 111/2023/ST Còn hiệu lực
20/11/2023

100337 Sản phẩm chì bảo vệ dùng trong X-quang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH 17-2023/TMT-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2023

100338 Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 45 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DELTA Còn hiệu lực
17/09/2019

100339 Sản phẩm chống dính trong phẫu thuật (Singclean) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2050/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN Còn hiệu lực
25/01/2021

100340 Sản phẩm dùng cho mắt (Tên thương mại: Hexieye) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CPC1 HÀ NỘI 1214/2023/CV-CPC1HN Còn hiệu lực
05/05/2023