STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100361 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 098/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH trang thiết bị y tế Anh Khoa Còn hiệu lực
05/03/2020

100362 Sinh hiển vi khám mắt (Đèn khe khám mắt) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG TL-2022-007-SKMed Còn hiệu lực
22/11/2022

100363 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 01UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
29/06/2019

100364 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 21/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

100365 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 24IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
16/07/2019

100366 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PARAGON CARE VIỆT NAM 230802/PLB-PRVN Còn hiệu lực
30/08/2023

100367 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ANH KHOA 01/2024/PL/ANHKHOA Còn hiệu lực
24/01/2024

100368 Sinh Hiển Vi khám mắt cầm tay / Hand Held Slit Lamp TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3446 PL-TTDV CÔNG TY TNHH TATAVN Còn hiệu lực
03/11/2020

100369 Sinh hiển vi khám mắt cầm tay và phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 1002UK/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

100370 Sinh hiển vi khám mắt kèm phụ kiện TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH CÔNG 2001/200000005/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Tâm An Còn hiệu lực
17/09/2020