STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100381 Sáp gia công cầu mão dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 07/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

100382 Sáp giảm đau TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019

100383 Sáp giảm đau dùng trong chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 06/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

100384 SÁP GIỮ ẤM BÉ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MỸ PHẨM H2O VIỆT NAM 04/2023/BPL-H2O Còn hiệu lực
15/12/2023

100385 Sáp lá nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GK 01/2024/PL-GK Còn hiệu lực
23/01/2024

100386 Sáp làm cầu mão răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

100387 Sáp làm hàm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020

100388 Sáp làm hàm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 359D/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

100389 Sáp làm khay lấy dấu cá nhân dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 05012024/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

100390 Sáp lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1766/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
11/11/2020