STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100401 Sáp cầm máu xương 2.5g ( Vật liệu cầm máu) ( Sterile Bone Wax HAEMOWAX 2.5g) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 093-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021

100402 Sáp cầm máu xương 2.5gr (Vật liệu cầm máu) (Truwax – Sterile BoneWax 2.5gr) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 01/HDM/2022/PL Đã thu hồi
15/03/2022

100403 Sáp cầm máu xương các loại TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0018-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/10/2022

100404 Sáp cầm máu xương TRUWAX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MERIK MEDIC 03/2023/BPL-MERIK Còn hiệu lực
05/09/2023

100405 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191526 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI NHA Còn hiệu lực
14/02/2020

100406 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210061 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
29/01/2021

100407 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0468PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Còn hiệu lực
16/11/2021

100408 Sáp chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1462/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

100409 Sáp gia công cầu mão dùng trong nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 07/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

100410 Sáp giảm đau TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/0212/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
07/12/2019