STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100431 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 353/21/170000035/PCBPL-BYT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ Đã thu hồi
10/08/2021

100432 Sâu dây thở dùng một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 25IMC/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Còn hiệu lực
18/07/2019

100433 Sâu dây thở một lần dùng cho máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG 57/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/05/2022

100434 Sâu Máy Thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 439/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
19/06/2020

100435 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

100436 Sâu máy thở TTBYT Loại C TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 146/170000051/PCBPL-BYT Tổng Công ty cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
16/04/2021

100437 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

100438 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT LONG VL/PL-04 Còn hiệu lực
30/09/2022

100439 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 6292021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/05/2022

100440 Sâu máy thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 230002080/PCBB-HN Còn hiệu lực
28/09/2023