STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100471 Syphilis Ab Rapid Test, Thương hiệu: Trueline™ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 196 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

100472 Syphilis Card TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

100473 Syphilis rapid test TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YN001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y NHÂN Còn hiệu lực
26/12/2019

100474 Syphilis Strip TTBYT Loại C TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 70.19/180000026/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
29/12/2020

100475 Syphilis Ultra Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDICON 44PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

100476 Syphilis Ultra Rapid Test TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 23006 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2023

100477 Syringe filter bằng nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

100478 Syrup nhỏ miệng họng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TH PHARMA 02:2024/ PL- TH PHARMA Còn hiệu lực
19/04/2024

100479 Syrup nhỏ miệng họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ NATUREHEALTH VIỆT NAM 01:2024/ PL- NATUREHEALTH Còn hiệu lực
19/04/2024

100480 Systemic Solution (400x) 10x50 mL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1506/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nghĩa Tín Còn hiệu lực
23/08/2019