STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100501 Tấm che trần và phụ kiện TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

100502 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 923/21/170000116/PCBPL-BYT.. CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG XANH Còn hiệu lực
09/12/2021

100503 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH 11-2022/BPL-NA Còn hiệu lực
25/11/2022

100504 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BISWELL VIỆT NAM BW2022-001/PLTTBYT Còn hiệu lực
14/12/2022

100505 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH QUỐC TẾ DIAMOND 01/2023/PL/DIAMOND Còn hiệu lực
27/06/2023

100506 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CP SẢN XUẤT GIA DỤNG HOUSE & HOME 2107PL-H&H Còn hiệu lực
28/07/2023

100507 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CP SẢN XUẤT GIA DỤNG HOUSE & HOME 1107PL-H&H Còn hiệu lực
11/08/2023

100508 Tăm chỉ nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UNIPHARMA 01PL-260523 Còn hiệu lực
09/11/2023

100509 Tăm chỉ nha khoa KIOSHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DUY-LINK 01/2023/PLA Còn hiệu lực
21/03/2023

100510 Tăm chỉ xỉa răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B.P.V 01/2023/PLTTBYT-BPV Còn hiệu lực
10/07/2023