STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100541 Tấm kính phủ/ Tấm kính thủy tinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 16PL/LIFELABS Đã thu hồi
27/11/2023

100542 Tấm kính thủy tinh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS 18PL/LIFELABS Còn hiệu lực
29/11/2023

100543 Tấm kính tráng chì chắn tia X TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1226-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022

100544 Tấm liên kết cho thanh nối mục 2-pin với tấm cơ sở 12mm (MRI) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 178/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Medihitech Việt Nam Còn hiệu lực
11/03/2020

100545 Tấm lọc cảm biến áp lực cho máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

100546 Tấm lót bàn khám TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 941/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/01/2024

100547 Tấm lót bàn khám Amethyst (Examination Rolls N) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 441-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Amethyst Medical Việt Nam Còn hiệu lực
15/01/2021

100548 TẤM LÓT DI CHUYỂN BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 34/84-180002430/PCBA-HCM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
04/07/2019

100549 Tấm lót di chuyển bệnh nhân lên xuống TS TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100550 Tấm lót di chuyển bệnh nhân qua lại TS TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019