STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100551 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân MH TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100552 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân MO TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100553 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân SA TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100554 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân SB TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100555 Tấm lót nâng di chuyển bệnh nhân ST TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 116-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
10/10/2019

100556 Tấm lót sản dịch sau sinh Osaki TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 420323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

100557 Tấm lót tạo viên đạn và dụng cụ để đặt TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM 06/2023/Biocomposites Còn hiệu lực
31/03/2023

100558 Tấm lót thấm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1119/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH NamLee International Còn hiệu lực
13/12/2021

100559 Tấm lót thấm hút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

100560 Tấm lót thấm hút (tấm lót sản khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 001:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
05/03/2022