STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100571 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TAM CHÂU 03-2021/210000026/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Tam Châu Còn hiệu lực
03/11/2021

100572 Tấm lưới phẫu thuật MESH TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 216/2020/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Sao Mai Còn hiệu lực
18/08/2020

100573 Tấm lưới phẫu thuật MESH TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 466-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

100574 Tấm lưới phẫu thuật polypropylene TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 80A/170000044/PBCPL_BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
25/06/2019

100575 Tấm lưới trong suốt bảo vệ vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190431.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
24/09/2019

100576 Tấm lưới trong suốt bảo vệ vết thương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210928-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
29/10/2021

100577 Tấm màng nâng (Lưới) điều trị són tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 0821/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
25/08/2022

100578 Tấm màng nâng (Lưới) điều trị són tiểu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÔNG MINH HOÀNG HÀ 1111/HHA-BPLTTBYT Còn hiệu lực
11/11/2022

100579 Tấm nẹp cố định ngoài vùng xương chậu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-136/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
06/08/2020

100580 Tấm nẹp nhựa dẻo, nẹp chỉnh hình nhiệt độ thấp các cỡ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020290/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ BƯỚC TIẾN MỚI Còn hiệu lực
19/05/2020