STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100581 Tấm nhận ảnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 374-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hình Ảnh Sông Mê Kông Còn hiệu lực
23/09/2019

100582 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 279 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
22/11/2019

100583 Tấm nhận ảnh / IP (Regius Plate) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 0103/2023/CV-PLA Còn hiệu lực
01/02/2023

100584 Tấm nhận ảnh bản phằng (dùng cho máy X-quang C-arm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & THIẾT BỊ Y TẾ GIA VŨ 0211/23/GV Còn hiệu lực
02/11/2023

100585 Tấm nhận ảnh bản phẳng dùng cho Hệ thống X-quang chụp vú TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - HÀN 201222/VKIC-PCBPL-BYT Đã thu hồi
20/12/2022

100586 Tấm nhận ảnh bản phẳng Xquang kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1211/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/08/2022

100587 Tấm nhận ảnh có dây TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THĂNG LONG 20231201TLIR Còn hiệu lực
27/12/2023

100588 Tấm nhận ảnh dạng phẳng và linh phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 211/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIKO HEALTHCARE Còn hiệu lực
22/05/2020

100589 Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Đã thu hồi
18/05/2022

100590 Tấm nhận ảnh DR kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 49/2022/CV-VQ Còn hiệu lực
18/05/2022