STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100621 Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số các cỡ TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 627/170000001/PCBPL-BYT(2017) Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Còn hiệu lực
12/11/2021

100622 Tấm nhận ảnh X-quang kỹ thuật số DR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ -VẬT TƯ Y TẾ DUY CƯỜNG 01/2024/PL-DC Còn hiệu lực
29/01/2024

100623 Tấm nhận kỹ thuật số bản phẳng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 681/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

100624 Tấm nhận tia X dùng cho máy chụp X quang kỹ thuật số TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO HÀ TRANG 170000111/PCBPL-BYT/223 Công ty TNHH Kỹ Thuật Y Tế Duyên Hải Còn hiệu lực
26/10/2020

100625 Tấm nhiệt khuấy kỹ thuật số TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 148-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
29/09/2019

100626 Tấm nhựa bọc bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE 01/2023/HEALTHCARE-TTBYT Còn hiệu lực
20/12/2023

100627 Tấm nhựa khiêng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE 02/2023/HEALTHCARE-TTBYT Còn hiệu lực
20/12/2023

100628 Tấm nhựa khiêng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE 03/2023/HEALTHCARE-TTBYT Còn hiệu lực
20/12/2023

100629 Tấm nhựa khiêng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE 04/2023/HEALTHCARE-TTBYT Còn hiệu lực
20/12/2023

100630 Tấm nhựa khiêng bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE 05/2023/HEALTHCARE-TTBYT Còn hiệu lực
20/12/2023