STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100631 Tăm nhựa nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 293-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Pearl Dent Còn hiệu lực
08/10/2019

100632 Tấm nhựa nha khoa Zendura TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 04.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHA KHOA JADE Còn hiệu lực
06/02/2021

100633 Tấm nối đất (điện cực trung tính) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 197.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ VAVI Còn hiệu lực
05/06/2020

100634 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

100635 Tấm PCR TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT,' CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

100636 Tấm phản chiếu tia TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021489/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Còn hiệu lực
11/10/2021

100637 Tấm phẳng nhận ảnh và dây tín hiệu TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 088-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV-Kỹ thuật-thiết bị y tế An Quốc Còn hiệu lực
22/06/2019

100638 Tấm phim kỹ thuật số TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D 20230017D3 Còn hiệu lực
08/11/2023

100639 Tấm Phốt Pho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2580A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

100640 Tấm phủ bàn chắn tia X TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1229-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/10/2022