STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
100671 Tấm lót thấm hút TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 34.19/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH AMETHYST VIETNAM Còn hiệu lực
06/12/2019

100672 Tấm lót thấm hút (tấm lót sản khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 001:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
05/03/2022

100673 Tấm lót thấm hút (Tấm lót sản khoa) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU NGỌC THẠCH 003:2022/KQPL-CNT Còn hiệu lực
06/01/2024

100674 Tấm lót thấm hút (Tấm lót sản, tấm lót thấm nước, Tấm lót bán thấm) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 99.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HẠNH MINH Còn hiệu lực
17/04/2021

100675 Tấm lót thấm hút trong chăm sóc bệnh nhân ADULT NURSING UNDERPADS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ 02/2022-NK/HPMD Còn hiệu lực
11/06/2022

100676 Tấm lót thấm nước TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 649.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HẠNH PHÚ Còn hiệu lực
11/12/2020

100677 Tấm lót y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 91.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LONG THỦY Còn hiệu lực
01/06/2020

100678 Tấm lót y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 124.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA TDDENT Còn hiệu lực
10/05/2021

100679 Tấm lót điện cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018803 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
11/12/2019

100680 Tấm lưới phẫu thuật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 44/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Tam Châu Còn hiệu lực
25/06/2019